Werkzaamheden

De jagers van WBE Noord-Kennemerland zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, vos, gans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.


Eendenkorven


Als u door het werkgebied van de WBE Noord-Kennemerland rijdt, is het u misschien wel eens opgevallen? Er staan af en toe van die rare hooirollen in de sloot. Hooirol is eigenlijk niet het juiste woord. Het is namelijk een duck henhouse, of wel een eendenbroedkorf.

Eendenkorf

Het idee en de bouw komt uit de Verenigde Staten. Onze Nederlandse variant is een broedkorf van wilgentenen, maar ook die worden schaarser.Maar hoe komt zo’n Amerikaanse broedkorf dan in deze polders?
 
Vrijwilliger met eendenkorf

Een tweetal leden van de WBE vonden veel leeggeroofde nesten langs de slootkant, vaak alleen de eieren, maar ook soms de vleugels van de broedende eenden zelf. Vossen, kraaien, reigers en andere roofdieren lopen de ruigtes van perceelranden af en lepelen elk nestje leeg.Tel daar bij op dat de wateren steeds schoner (en minder voedselrijk) worden en zeker de Wilde Eend niet hier hoeft te blijven voor zijn voedsel. Het is dus noodzakelijk om het gebied aantrekkelijk te houden voor de Wilde Eend. Op dit moment staan er ruim 30 broedkorven verspreidt over de WBE, maar hoofdzakelijk rondom Egmond-Binnen.Overigens is het niet alleen de Wilde Eend, die hiervan profiteert. Ook de krakeend broedt erin, maar ook patrijzen, gele en witte kwikstaarten. Andere vogelsoorten zijn niet uitgesloten, maar nog niet aangetroffen. Mocht u geïnteresseerd zijn, elk voorjaar (februari) worden er nieuwe eendenkorven gemaakt. U kunt de eendenkorven kopen, maar ook zelf maken onder begeleiding van een van de WBE-leden. Mocht u daar interesse voor hebben, dan kunt u mailen naar info@wbe-noordkennemerland.nl 


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.